Yleiset ehdot

 

1. YLEISET EHDOT
 
Internetsivusto www.activergo.fi/kauppa on Activergo Oy:n ylläpitämä markkinapaikka, jossa hyödykkeiden myyjänä on Activergo Oy, Y-2490734-4. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Activergo  Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. 
 
Activergo Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Activergo Oy:n kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.
 
Activergo Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Activergo Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Activergo Oy ei kohtuudella voi voittaa. Activergo Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
 
2. ASIAKAS
 
Activergo Oy myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Hyödykkeitä myydään myös yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.
 
Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.
 
Yritysasiakkaiden ja Activergo Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.
 
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.
 
Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja valmistajien antamien tietojen perusteella. Activergo Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Activergo Oy järjestelmään.
 

 

Jatkuva liike

Tutkimusten mukaan jo pieni liike aktivoi koko kehoamme – mieltä ja kehoa. Aktivointi onnistuu yksinkertaisesti vaihtamalla normaali toimistotuoli jousituoliin. Jousituolin avulla kehomme pysyy istuessamme jatkuvasti pienessä liikkeessä. Mikä parhainta, aktivoimme koko kehomme, jolloin myös mielemme aktivoituu ja työtehomme kasvaa huomattavasti.

Ota Yhteyttä

0504116243
myynti@activergo.fi

Facebook