Meillä on visio

Haluamme saattaa ihmiset liikkeelle. Haluamme lisätä ihmisten työtehoa ja muuttaa vallalla olevan käsityksen siitä, miten työtä pitää tehdä. Haluamme ihmisten ymmärtävän sekä kunnioittavan kehonsa toimintaa. Haluamme ihmisten voivan paremmin.

Haluaisitko suoriutua 8 tunnin työpäivästäsi alle 6 tunnissa? Tämä on mahdollista työtehoasi parantamalla. Se, että käytät johonkin asiaan enemmän aikaa ei takaa sitä, että saat aikaiseksi enemmän.

Kun kehomme on jatkuvassa liikkeessä, myös aivomme toimivat tehokkaammin. Käyttämällä aktiivisen ergonomian tuotteita, saatamme kehon jatkuvaan pieneen liikkeeseen ja moninkertaistamme työtehomme. Sivutuotteena saamme vielä toimivamman ja terveemmän kehon ja mielen!

Jos voisimme tarjota jokaiselle juuri oikean määrän ravintoa ja liikuntaa, olisi se turvallisin tie terveyteen.
-Hippokrates (460-377ea.), nykyaikaisen lääketieteen isä.

Tutustu ideologiaamme enemmän täältä!

Activergo – avain joustavaan oppimisympäristöön

Koulu osana lapsen hyvinvointia

Olen toiminut Salpar skolan, Sipoolaisen alakoulun rehtorina noin 10 vuotta, ja voin vieläkin todeta että rakastan duuniani jossa saan olla osallisena tukemassa nuoria heidän matkallaan kohti aktiivisia ja hyvinvoivia kansalaisia. Koulumme on profiloinut itsensä terveyttä edistävänä opinahjona ja konkreettisin esimerkki tästä on että olemme jo noin kuusi vuotta käyttäneet Activergon ergonomisia kalusteita. Matkamme alussa lähdimme kylmästi kyseenalaistamaan perinteistä tapaa oppia luokkahuoneessa sekä tapaa ajatella – tai olla ajattelematta – ergonomiaa. Kokeilimme ennakkoluulottomasti jousituolia ja X-pöytää rakentaessamme uutta fyysistä oppimisympäristöä mutta huomasimme että moni muukin asia muuttuu sen ohessa: oppilaiden vireystaso, keskittyskyky jne. Tämän ei toisaalta pitäisi olla mikään yllätys. Liikkuva lapsi voi ja suoriutuu hyvin. Koulussa meidän pitää tukea jokaisen lapsen yksilöllistä tapaa oppia ja nämä pienet erot tulevat esille kun lapsi on aktiivinen. Paikallaan istuva lapsi käyttäytyy vanhojen normien mukaan esimerkillisesti, samalla kun riskinä on että hän passivoituu. Aktiivinen lapsi taas kyseenalaistaa, osallistuu dialogiin ja muovaa tiedon omaan kontekstiin ja elämäänsä sopivaksi.

Activergolla tämä terveyttä edistävä konteksti on selkeä. Haluamme luoda puitteet oppilaslähtöiselle ja joustavalle oppimisympäristölle. Ympäristön jossa oppilaat voivat kanavoida energiansa oikeisiin asioihin ja nauttisivat liikkumisen ja oppimisen ilosta. Koulu on liikkeessä, tule mukaan

Kasper Nyberg, kouluhyvinvoinnin asiantuntija, Activergo sekä Salpar skolan rehtori